Riool ontstoppen Weert

Het riool ontstoppen is de aangewezen strategie bij een verstopping of slecht doorstromende afvoer. Wilt u zich niet langer ergeren aan traag weglopend afvalwater of een indringende rioolstank? Laat de rioolservice in Weert dan uw riool ontstoppen door Houben Reinigingstechnieken en alle ergernissen zijn snel verdwenen.

Vaak vormt zich een verstopping nog voordat het afvalwater effectief het riool bereikt heeft. Verstoppingen komen het vaakst voor in de smallere afvoerleidingen die vanaf de woning op het riool uitkomen. Uiteraard ontstoppen we deze afvoerleidingen ook graag voor u. Bel ons op 0495 - 21 25 00 of maak gebruik van het contactformulier.

Werkwijze riool ontstoppen Weert

Om de meest effectieve ontstoppingsmethode te bepalen beginnen we standaard met een inventarisatie van de situatie. Wat is de precieze plek van de verstopping? Is het buiten of binnen, in het riool of in een afvoervoerleiding? En om welke reden is de verstopping ontstaan? Gaat het om een accumulatie van vuil gaandeweg of is er wat verzakt of kapot?

Zodra dat allemaal achter de rug is presenteren we u een mogelijke oplossing aan de hand van de situatieschets. Bij een verstopping komt dat in de meeste gevallen neer op rioolreiniging onder hoge druk of het verwijderen van de blokkade met een ontstoppingsveer. Het schoonspuiten met hoge druk wordt met name gebruikt bij bredere leidingen als het riool terwijl de veer voor smalle afvoerleidingen wordt ingezet.

Oorzaken verstopt riool Weert

De noodzaak tot ontstoppen ontstaat vaak door een verzameling van afval en viezigheid. Etensresten, zeep, haar, vet, het kleeft allemaal aan elkaar en aan rioolbuiten of afvoerleidingen waardoor langzaam een ondoordringbare blokkade ontstaat. Zo nu en dan zien we ook vreemde attributen die mensen zonder na te denken door het toilet hebben gespoeld. En soms wel eens ingegroeide boomwortels.

Een verstopping kan ook voortkomen uit een beschadiging van het riool. Een breuk of een verzakking kan vergelijkbare problemen opleveren als een verstopte afvoer. Doordat het riool niet langer precies op elkaar aansluit loopt het afvalwater moeilijker door en hoopt vuil zich eerder op bij de vernauwingen die ontstaan.

De noodzaak tot riool ontstoppen voorkomen in Weert

Het is eigenlijk niet te doen om de noodzaak tot riool ontstoppen compleet te voorkomen. Er zijn nu eenmaal zaken die u niet in de hand heeft. Wel is het mogelijk door bewust te letten op alles dat in de afvoer verdwijnt de kans op een verstopping te verkleinen. Wees voorzichtig met vet, etensresten, haal haar weg uit het doucheputje en spoel vooral geen gekke dingen door het toilet.

En als u van plan bent om het echt grondig aan te pakken, laat uw riool dan preventief reinigen. Dan spuiten we het hele riool schoon eens in de zoveel tijd en controleren we meteen of alles nog in orde is. Zo wordt niet alleen een verstopping voorkomen maar komen mogelijke gebreken aan het licht voordat ze voor problemen kunnen zorgen.

Contact met Houben Reinigingstechnieken voor ontstoppen in Weert

Is er ondanks uw goede zorgen toch wat verstopt geraakt? Neem in Weert dan contact op met Houben Reinigingstechnieken. Wij rekenen af met die vervelende verstopping hoe hardnekkig of moeilijk bereikbaar deze ook is. Het riool, de keukenafvoer, het toilet, we lossen het voor u op. Wij zijn te bereiken via 0495 - 21 25 00 of via het contactformulier.