Rioollekkage in Weert?

Rioollekkage is vaak een vervelend probleem. Omdat u de rioolbuizen niet even kunt bekijken, is het lastig om vast te stellen of er sprake is van een lek en zo ja, waar de lekkage zich precies bevindt. In de meeste gevallen wordt de rioolspecialist gebeld door mensen die klagen over stankoverlast uit het riool. Een lek blijkt dan vaak de oorzaak van dit probleem.

Hoe kan een lek ontstaan?

Stankoverlast ontstaat vaak door een lekkende riolering. Ergens in het rioolstelsel is een scheurtje of breukje ontstaan, waardoor er vies rioolwater uit de leiding naar buiten sijpelt. Een dergelijk scheurtje ontstaat vaak door een verzakking van de grond, of door boomwortels die door het riool zijn gaan groeien. Ook de druk van een ernstige verstopping kan ertoe leiden dat de rioolbuis barst, waardoor rioolwater naar buiten loopt.

Rioollekkage herkennen en verhelpen

Stankoverlast in huis is het voornaamste kenmerk van rioollekkage. Ook de aanwezigheid van rioolvliegjes kan duiden op een lek. Deze vliegjes, die normaal gesproken in de riolering leven, komen met het vieze rioolwater naar buiten en verspreiden zich door uw pand. Woont u in de regio Weert en herkent u deze problemen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen de lekkage voor u verhelpen en de rioolvliegjes bestrijden. Zo heeft u in no time weer een schoon en fris huis!